Nordred

Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Medlemsländer är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Syftet med Nordred är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna, både vad gäller samarbete för att utveckla räddningstjänsten men också en operativ samverkan i akuta räddningssituationer. Som grund för samarbetet finns ett särskilt ramavtal.

Så här är ländernas räddningstjänster organiserade

 

Nyheter

Möte i Thorshavn Färöarna den 17 – 19 maj 2016

2016-08-31 kl. 15:58
Detta var det första mötet under Danmarks ordförandeskap. Færøernes chefpolitiinspektør Niels Erik Nymark hälsade välkomna till Færøerne som har ett tätt samarbete med övriga länder i Arktis vill gärna följa det nordiska samarbetet Danmark presenterade ett antal prioriterad områden under som prioriterats bland annat uppdatering av räddningstjänsthandboken med mera. Se bifogat protokoll.

Rapporten ute nu!

2015-12-22 kl. 13:53
Nu ligger rapporten om Nordred-konferensen den 14-16 september ute.

Nu är Danmark ordförande för Nordred

2015-09-22 kl. 13:54
Nordredkonferensen den 14-16 september avslutades med att Sverige lämnade över ordförandeskapet till Danmark. Alla presentationer kan läsas under respektive punkt i programmet.
1 2 3 4 > »
Sök
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Mats Berglund för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org