Nordred

Nordred är ett nordiskt samarbete inom räddningstjänsten. Medlemsländer är Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige.

Syftet med Nordred är att på olika sätt främja samverkan inom räddningstjänsten mellan medlemsländerna, både vad gäller samarbete för att utveckla räddningstjänsten men också en operativ samverkan i akuta räddningssituationer. Som grund för samarbetet finns ett särskilt ramavtal.

Så här är ländernas räddningstjänster organiserade

 

Nyheter

Rapporten ute nu!

2015-12-22 kl. 13:53
Nu ligger rapporten om Nordred-konferensen den 14-16 september ute.

Nu är Danmark ordförande för Nordred

2015-09-22 kl. 13:54
Nordredkonferensen den 14-16 september avslutades med att Sverige lämnade över ordförandeskapet till Danmark. Alla presentationer kan läsas under respektive punkt i programmet.

NORDRED konferens 2015 - Nordisk räddningstjänst i utveckling

2015-06-12 kl. 12:53
Skogsbränder, skyfall, stormar… Extremväder blir vanligare, och därmed också naturolyckor. De nordiska länderna drabbas allt tätare av naturens krafter, vilket ställer räddningstjänstmyndigheter inför komplexa och nya utmaningar. Detta ställer krav på nära samverkan mellan de nordiska länderna.
1 2 3 4 > »
Sök
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Monica Rhodiner för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org