Medlemmar

Nordreds kontaktgrupp med representanter för respektive länder träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och arrangerar var tredje år en konferens där olika räddningstjänstfrågor behandlas.

Danmark

Beredskabsstyrelsen

Camilla Sieljaks
cls@brs.dk

Rigspolitiet

Per Jensen
pje009@politi.dk

Per Firring
pfj001@politi.dk

Finland

Inrikesministeriet

Anna Kaikkonen
anna.kaikkonen@intermin.fi

Mikko Jääskeläinen
mikko.jaaskelainen@intermin.fi

Island

Rikspolitichefen

Vidir Reynisson
vidir@rls.is

Gudrun Johannesdottir
gudrunj@logreglan.is

Norge

Hovedredningscentralen

Jarle Øversveen
jarle.oversveen@jrcc-stavanger.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kari Jensen
kari.jensen@dsb.no

Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jan Wisén
Jan.wisen@msb.se

Mats Berglund
Mats.Berglund@msb.se

Bo Andersson
bo.andersson@msb.se

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org