Nu är Danmark ordförande för Nordred

Nordredkonferensen den 14-16 september avslutades med att Sverige lämnade över ordförandeskapet till Danmark. Alla presentationer kan läsas under respektive punkt i programmet.


Per Jensen och Michael Boesgaard Brøndel fick ta över ordförandeskapet i Nordred från Jan Wisén (mitten).

Under de kommande tre åren är Danmark ordförande för Nordred. Nordredkonferensen som hölls den 14-16 september i Göteborg, avslutades med att Jan Wisén, bitr enhetschef, MSB, överlämnade ordförandeskapet till Per Jensen, stabschef for den nationale stab Rigspolitiet och Michael Boesgaard Brøndel, chef Internationalt Beredskab i Beredskabsstyrelsen.

Alla presentationer kan läsas under respektive punkt i programmet.

Program för konferensen

Sök
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org