Till innehåll på sidan

Rapport från Nordred konferens 2012

Nu finns rapporten efter Nordred-konferensen i Stavanger att ladda ner.

Omslag Nordred 2012

Nordred-konferensen i Stavanger 5–7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden – Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.

Med ett intressant program som till stora delar fokuserade på att lyfta fram allvarliga händelser de senaste åren, gavs möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, utmaningar, faktiska insatser och slutsatser.
 
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org