Till innehåll på sidan

Gränskommunala avtal

Avtal som tecknats mellan gränskommuner utifrån ramavtalet om nordisk räddningstjänst. Övriga avtal och överenskommelser inom räddningstjänster mellan stater finner du under Internationella avtal.

Vad bör diskuteras inför upprättande av ett kommunalt gränsavtal

Gränskommunala avtal mellan Danmark och Sverige

Gränskommunala avtal mellan Finland och Norge

Gränskommunala avtal mellan Finland och Sverige

Gränskommunala avtal mellan Norge och Sverige

Gränskommunala avtal mellan Danmark och Sverige

Köpenhamn, Malmö

Avtal om samarbete mellan Københavns Brandvæsen och Malmö Brandkår

Gränskommunala avtal mellan Finland och Norge

Sör-Varanger, Enare

Avtal mellan i Norge Sör-Varanger kommun och i Finland Enare kommun att hjälpa varandra vid olyckshändelser eller överhängande fara för olyckshändelser. 

Tana, Utsjok

Avtal mellan i Norge Tana kommun och i Finland Utsjoki kommun inom brand- och räddningstjänstområdet. (Ej undertecknat ännu) 

Karasjok Utsjoki

Avtal mellan i Norge Karasjok kommun och i Finland Utsjoki kommun inom brand- och räddningstjänstområdet. (Ej undertecknat ännu)

Gränskommunala avtal mellan Finland och Sverige

Östra Norrbotten, Torneå

Avtal mellan i Sverige, Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten och i Finland, Torneå stad att bistå varandra i släcknings- och räddningsarbete, i oljesanering som skall åtgärdas ute till havs eller på land samt i brådskande sjuktransporter. 

Östra Norrbotten, Torneå

Avtal mellan Sverige, Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten och Finland, Torneå stad om gemensam skylift att användas inom ramen för det tidigare avtalet (se ovan) om bistånd i släcknings- och räddningsarbete.

Avtalet omfattar vad gäller Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten, i geografiskt hänseende, Haparanda kommun. 

Östra Norrbotten, Ylitornio

Avtal mellan i Sverige, Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten och i Finland, Ylitornio kommun att lämna bistånd vid släckningsarbete då eldsvåda inträffar eller vid behov i andra verksamheter då brandchefen i avtalskommunen särskilt begär det. Avtalet omfattar vad gäller Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten, i geografiskt hänseende, Haparanda kommun.

Östra Norrbotten, Pello

Avtal mellan i Sverige, Räddningstjänstförbundet Östra Norrbotten och i Finland, Pello kommun för byarna Pello, Neistenkangas och Valkeakoski i Övertorneå kommun. Pello kommuns räddningstjänst svarar för räddningstjänstinsatser i ovan angivna byar i Övertorneå kommun i Sverige. 

Pajala, Muonio

Avtal mellan i Sverige, Pajala kommun och i Finland, Muonio kommun att lämna bistånd vid brand eller vid behov också vid annan verksamhet efter särskild begäran från brandchefen. 

Pajala, Kolari

Avtal mellan i Sverige, Pajala kommun och i Finland, Kolari kommun att lämna bistånd vid brand eller vid behov också vid annan verksamhet efter särskild begäran från brandchefen. 

Kiruna, Enontekis

Avtal mellan i Sverige Kiruna kommun och i Finland Enontekis kommun. På särskild begäran från respektive kommuns brandchef/räddningschef skall bistånd lämnas vid brand eller vid behov också annan verksamhet inom dennes kommun samt i Kaaresuvanto området och i Karesuando området automatiskt. 

Lapplands län, Norrbottens län

Avtal mellan i Finland Länsstyrelsen i Lapplands län och i Sverige Länsstyrelsen i Norrbottens län. Respektive part skall lämna information så snart som möjligt vid befarad/inträffad kärnkraftsolycka i Sverige, Finland eller i Barentsregionen. Larmcentralerna i Luleå och Rovaniemi förmedlar kontakterna mellan parterna. Arbetsspråket mellan larmcentralerna är i huvudsak engelska.

Gränskommunala avtal mellan Norge och Sverige

Tanum, Strömstad, Dals Ed, Åmål, Bengtsfors, Årjäng, Halden, Aremark, Marker, Römskog

Överenskommelse mellan räddningstjänstansvariga myndigheter i Sverige: kommunerna Tanum, Strömstad, Dals Ed, Åmål, Bengtsfors och Årjäng och i Norge kommunerna Halden, Aremark, Marker och Römskog, samt Östfold fylkeskommun och Halden Politimesterembete.
 
Parterna förpliktar sig att samarbeta vid t ex:

  • skogsbrand och andra större bränder.
  • "farligt gods" olyckor på väg och järnväg.
  • trafikolyckor på väg och järnväg med personskador.

Andra olyckor det är naturligt att samarbeta om och som omfattas av ramavtalet.

Samarbetsavtal mellan Østfold politidistrikt och räddningstjänsten i Värmland och räddningstjänsten i Västra Götalands län 

Strömstads, Halden

Avtal mellan i Sverige, Strömstads kommun, och i Norge, Halden kommun. Vid larm inom Svinesundsområdet (i Sverige) larmas räddningsstyrka från Halden brannvesen samtidigt som räddningsstyrka från Strömstad. Larmning sker genom SOS-OP i Sverige. 

Eda, Arvika, Torsby, Kongsvinger (Revidering pågår)

Avtal mellan i Sverige Eda, Arvika och Torsby kommun och i Norge Polismästaren i Kongsvinger om ömsesidig hjälp vid räddningsinsatser som syftar till att rädda människors liv och hälsa och som äger rum inom det geografiska område som täcks av kommunerna Eda, Arvika och Torsby på svenska sidan och de kommuner inom Kongsvinger polisdistrikt som gränsar till Sverige, nämligen Våler, Åsnes, Eidskog, Grue och Kongsvinger.  

Torsby, Kongsvinger, Grue, Åsnes

Avtal mellan i Sverige, Torsby kommun och i Norge med kommunerna Kongsvinger, Grue, Åsnes, Våler och Trysil om ömsesidigt samarbete för att förhindra och begränsa skador i egendom och miljö (separata avtal mellan Torsby och respektive norska kommun, d.v.s. fem separata avtal).

Torsby, Österdal (Revidering pågår)

Avtal mellan i Sverige Torsby kommun och i Norge Polismästaren i Österdal om ömsesidigt samarbete vid räddningsinsatser med syfte att rädda människors liv och hälsa och som äger rum inom det geografiska område som täcks av kommunerna Torsby på svensk sida och Trysil på norsk sida.

Älvdalen, Malung, Österdal (Revidering pågår)

Avtal mellan i Sverige Älvdalen och Malung kommun och i Norge Österdal politikammer rörande ömsesidig hjälp under räddningsaktioner.

Härjedalen, Röros

Avtal mellan i Sverige, Härjedalens kommun och i Norge, Röros kommun att ge varandra bistånd i nödsituationer som kan uppstå i området mellan Funäsdalen och Röros.

Strömsund, Krokom, Lierne, Reyrvik

Avtal mellan i Sverige, Strömsund och Krokom kommuner och i Norge, Lierne och Reyrvik kommuner om att bistånd skall lämnas vid olyckor eller vid överhängande fara för olyckor där människor, egendom eller miljö kan bli skadat, och om det går betydligt fortare att begära hjälp från annat land.

Åre, Östersund, Meråker, Inntröndelag

Avtal mellan i Sverige Åre kommun, polismyndigheten i Östersund och i Norge Meråker kommun, Inntröndelag politikammer och om att ge varandra bistånd vid räddningsinsatser i särskilt överenskommet område längs norsk-svenska gränsen.

Åre, Östersund, Verdal, Inntröndelag

Avtal mellan i Sverige Åre kommun, polismyndigheten Östersund och i Norge Verdal kommun, Intröndelag politikammer om att ge varandra bistånd vid räddningsinsatser i särskilt överenskommet område längs norsk-svenska gränsen.

Jämtland, Sör- och Nor-Tröndelag

Överenskommelse mellan i Sverige, Jämtlands läns landsting och i Norge, Fylket i Sör- och Nor-Tröndelag om åtgärder för att öka tillgängligheten av disponibla ambulansresurser (även ambulanshelikopter) i gränsområdet mellan Sverige och Norge. Överenskommelsen innebär bl.a. att räddningsledare och läkare på skadeplats har rätt att beställa ambulans från grannlandet.

Samarbetsavtal mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, Fylkesmannen i Sör-Tröndelag och Fylkesmannen i Nord-Tröndelag
 
Södra Lappland, Storuman, Vilhelmina, Sorsele, Rana, Helgeland Mo i Rana, MosjönAvtal om samverkande räddningstjänst, mellan i Sverige: Polismyndigheten i Södra Lappland samt Storuman, Vilhelmina och Sorsele kommun, och i Norge: Rana och Helgeland politidistrikt samt Mo i Rana och Mosjön kommun.

Kiruna, Narvik

Avtal mellan i Sverige, Kiruna kommun och i Norge, Narvik kommun att bistå med räddningstjänstinsatser utmed Nordkalottvägen. Med räddningstjänst avses i avtalet kommunal räddningstjänst.

Lierne, Røyrvik, Novra Jämtland (Strömsund, Krokom)

Avtal mellan parterna om bistånd vid olyckor och överhängade fara för olyckor.

Torsby, Malung, Älvdalen och Mitt-Hedmark (2005)

Överenskommelse inom brand- och räddningstjänst

Avtal mellan Torsby, Malung, Älvdalen och Mitt-Hedmark (på norska)

Avtal mellan Torsby, Malung, Älvdalen och Mitt-Hedmark (på svenska)

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org