Till innehåll på sidan

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien har en vision om gränslös räddningstjänst och hälsoberedskap. Gränsräddningsrådet etablerades 22 april 1993 med Nordredavtalet och det nordiska Hälsoberedskapsavtalet som grund.

Gränsräddningsrådets vision

Gränslös räddningstjänst och hälsoberedskap

Syfte med Gränsräddningsrådet

  • Vara ett nätverk mellan resurspersoner som arbetar med räddningstjänst, hälsoberedskap och generell samhällsberedskap inom regionen.
  • Planlägga och genomföra regelbundna möten för ömsesidig information om frågor av gemensamt intresse.
  • Bereda för genomförande av övningar på lokal och regional nivå.
  • Arbeta för ett bättre utnyttjande av personal- och materielresurser.
  • Vid behov utse arbetsgrupper för att utreda och behandla frågor/problemställningar som tas upp i gränsräddningsrådet.
  • Bereda för lokalt och regionalt samarbete, kompetenshöjning och besök.
  • Utbyta erfarenheter efter större olyckor och händelser.

Avtal

Inom regionen finns ett avtal mellan Jämtlands länsstyrelse och fylkesmännen på norska sidan om att driva gränsräddningsråd. Det finns även avtal mellan sjukvårdens aktörer på båda sidor gränsen för vart man ska transportera skadade, till exempel kan en norsk patient som skadats i Sverige välja att transporteras till norskt sjukhus om så är möjligt.

Polismyndigheter på båda sidorna har avtal och kommunerna har avtal vad gäller brand och räddning.

Aktiviteter/övningar

Övningar sker varje år. Ofta bjuder den organisation som planerar en övning in andra aktörer, på båda sidor gränsen, som kan vara intresserade. Förutom praktiska övningar genomförs även spelövningar, bland annat under möten med rådet.

Gränsräddningsrådets deltagare

Deltagare är Länsstyrelsen i Jämtland, Polismyndigheten i Jämtlands län, SOS Alarm Östersund, Jämtlands räddningstjänstförbund, Åre kommun och Härjedalens kommun. Från Midt-Norge: Helse Midt-Norge RHF. Från Sør-Trøndelag: Fylkesmannen, polismästaren, Trondheim brand- och räddningstjänst, St. Olavs Hospital HF, Tydal kommune, Røros kommune.Från Nord-Trøndelag: Fylkesmannen, polismästaren, Namsos brand och räddningstjänst, Helse Nord-Trøndelag HF, Røyrvik kommune, Lierne kommune, Snåsa kommune, Verdal kommune, Meråker kommune.

Kontaktperson Staffan Edler staffan.edler@lansstyrelsen.se

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org