Till innehåll på sidan

Gränslös samverkan - två projekt

Gränsräddningsrådet i Mittskandinavien har initierat två projekt som syftar till att öka gränssamverkan. Det handlar om att bygga upp en gemensam digital kartdatabas och övningssamarbete.

Gränslös geografisk information

Tillgänglig kartdata på både den svenska och norska sidan gränsen har betydelse för samarbetet. Norge har kommit långt med digital kartdata som används bland annat vid eftersökning av försvunna personer i fjällområdet.

I Sverige finns det brister här och man ser ett stort behov av gemensam digital kartinformation för svensk-norska gränskommuner. En förstudie som genomfördes visade tydligt detta behov och därför inleddes projeketet Gränslös geografisk information (GGI) II.

GGI syftar till att bygga upp en gemensam digital kartdatabas som täcker hela regionen där kartor och kartdata finns tillgängligt för aktörer på båda sidorna. 

Förväntat resultat

Efter projektets slut ska blåljusorganisationer på båda sidor gränsen ha kartor över regionen tillgängliga i sina respektive system samt kunskap att använda dem.

Kartorna ska innehålla:

  • Bakgrundskartor (t ex topografi)
  • Resursöversikt (t ex symboler för brandstationer, tillgång till ambulanser, hälsocentraler)
  • Namndatabas (t ex orter, berg, vattendrag)
  • Adressdatabas
  • Byggnader (t ex samlingslokaler)
  • Gemensamt symbolbruk, möjlighet till fonetisk sökfunktion, transportnätverk för beräkning av tid/avstånd mellan olika orter för att t ex finna närmaste ambulans, samtidsdata (t ex väderprognos).

Kontaktperson för GGI: Simon Keskilato, Länsstyrelsen Jämtland

Gränslös Geografisk Information II

Gränsöverskridande samverkan för säkerhet

Gränsöverskridande samverkan för säkerhet är ett projekt som relaterar till GGI II och bedrivs i samarbete med Mittuniversitetet i Östersund och Högskolan i Nord Tröndelag.

I GSS ska man ta fram scenarier för olyckor och kriser samt planering och utvärdering av lednings- och samarbetsövningar. Arbetet bedrivs i användarnas egen miljö. Scenarierna kan användas som underlag för övningar som sker inom GGI, samtidigt som utvärderingar från övningar kan ligga till grund för vidare forskning inom GSS. På så sätt fungerar övningsverksamheten som brygga mellan de två projekten GGI och GSS.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org