Till innehåll på sidan

Vinst med gränssamverkan, intervju

Staffan Edler på länsstyrelsen i Jämtland ser stora fördelar med samverkan över nationsgränserna. Staffan är en av eldsjälarna i Gränsräddningsrådet Mittskandinavien och ger här sin syn på samarbetet mellan svenska och norska aktörer.

Vilka vinster finns med gränssamverkan?

-Vinsten är att regioner med små resurser och stora avstånd ändå kan bli starka genom samarbete. Vid händelse av en olycka kan man ta hjälp av de resurser som är närmast - oavsett nationalitet. Ibland är det mer naturligt att använda en svensk resurs vid en olycka som sker innanför den norska gränsen eller tvärtom.
-En stor vinst är även erfarenhetsutbytet. Vi är duktiga på lite olika saker och genom samarbete kan vi lära oss mycket av varandra.
 

Vad är viktigt för att uppnå god gränssamverkan?

-Det är viktigt att lära av varandras kulturer. Därför försöker vi i Mittskandinavien träffa varandra i olika sammanhang och vi för regelbundet diskussioner om vårt samarbete.
-Gemensamma övningar över gränsen är nödvändigt och i vårt Gränsräddningsråd är det framför allt blåljusmyndigheterna som övar gemensamt.
-En sak vi tittar på för att förbättra samarbetet är regelverket. Det skiljer sig en hel del mellan våra länder och t ex har SOS alarm olika roller i Norge och i Sverige. Man bör se över regelverket och i alla fall känna till de skillnader som finns.

Vad är aktuellt i Mittskandinavien just nu?

-Vi driver ett interregprojekt som målet att bygga upp en svensk-norsk digital kartdatabas. Norge har redan kommit långt med användning av digital kartdata.
-Vi skulle vinna mycket på att ha en gemensam digital kartdatabas, t ex vid eftersökning av försvunna personer i fjällområdet mellan Sverige och Norge. Norska polisen använder redan i dag digitalt kartmaterial i sina ledningsfunktioner men i gränstrakterna mot Sverige saknas digitala kartor vilket leder till problem.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org