Till innehåll på sidan

Gränsräddningsrådet Västra Götaland och Østfold

I regionen har det sedan lång tid tillbaka funnits ett gränsråd som innefattar blåljusaktörer från Norge och Sverige, Västra Götalands länsstyrelse och fylkesmännen på den norska sidan. Sedan en tid tillbaka ingår även Länsstyrelsen Värmland.

Rådets syfte

Rådets främsta syfte är att verka för gemensamma problem och lösningar som uppstår vid ett samarbete. Syftet är även att på ett smidigt sätt nyttja varandras resurser i gränsområdet, till exempel brandövervakningsflyg.

Idag pågår arbete för att vidga perspektivet mot att omfatta ett brett samhälls- och beredskapsperspektiv där fler aktörer ingår i samarbetet. Som en del i det arbetet pågår Interregprojekt Gränsöverskridande krishantering.

Avtal

Avtalet från 2004 mellan Östfold polisdistrikt, Länsstyrelserna i Västra Götaland och Värmland ligger till grund för gränssamverkan i regionen.

Parterna förbinder sig att hjälpa varandra över gränsen vid olyckor som skogsbrand, farligt gods, trafikolyckor samt andra olyckor inom ramarna för räddningstjänstens område. Ledning sker av det land som begärt hjälp. I avtalet förbinder man sig även att träffas en gång per år samt att ha en större samövning vart fjärde år.

Aktiviteter

Övningar via gränsrådet berör främst blåljusaktörerna i dagsläget. Större insatsövningar som gjorts har bland annat varit skogsbrandsövningar (2006-07). Man gör även mindre och lokala övningar, exempelvis Strömstad-Halden.

Framåt kommer man ha övningar med ett bredare perspektiv med fler aktörer. I dag övar man ofta via tabletop men större praktiska övningar med båda länderna kommer att genomföras.

Gränsrådet har även ett samarbete med angränsande Värmland, bland annat i projektet gränslös krishantering.

Deltagare

Gränsrådets arbete leds av länsstyrelsen i Västra Götaland och fylkesmannen på den norska sidan, vilka alternerar ordförandeskapet mellan sig. Berörda kommuner på den svenska sidan är Strömstad, Tanum, Sotenäs, Dals Ed, Bengtfors, Uddevalla, Årjäng, Munkedal och Lysekil. Angränsande norska kommuner är Rømskog, Marker, Aremark, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad och Hvaler.

Gemensamma insatser

Det finns inte planlagt inom rådets arbete hur ett gemensamt agerande ska ske. För att säkerställa att närmaste resurserna används har dock larmplaner tagits fram om vem man larmar vid olika typer av händelser utifrån ett blåljussamarbete.

Kontaktperson: Leif Isberg, leif.isberg@lansstyrelsen.se

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org