Till innehåll på sidan

Internationella avtal

Här hittar du avtal som tecknats om samverkan inom räddningstjänst mellan en eller flera nordiska stater och övrig stat. De nordiska ländernas samarbetsavtal finns under respektive rubrik.

Avtal som tecknats mellan nordiska gränskommuner om samarbete inom
räddningstjänst finns under "Gränskommunala avtal".

Internationella avtal - Danmark

Internationella avtal – Finland

Internationella avtal - Norge

Internationella avtal - Sverige

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org