Till innehåll på sidan

Nordisk räddningskonferens i Reykjavik - NORDRED 2006

Den 3-5 maj 2006 anordnades en nordisk Räddningskonferens i Reykjavik.
Konferensens syfte var att utveckla och stärka det nordiska samarbetet om räddningstjänst med hänsyn till utarbetandet av utvecklingsinitiativ inom ramarna för den nordiska räddningsöverenskommelsen (Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island).
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org