Till innehåll på sidan

NORDRED 2012

2012 Stavanger, Norge

Nordred-konferensen i Stavanger 5–7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden – Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.

Med ett intressant program som till stora delar fokuserade på att lyfta fram allvarliga händelser de senaste åren, gavs möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, utmaningar, faktiska insatser och slutsatser.

Läs allt material från Nordredkonferensen 2012

Rapport från Nordredkonferensen 2012

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org