Till innehåll på sidan

Medlemmar

Nordreds kontaktgrupp med representanter för respektive länder träffas regelbundet för erfarenhetsutbyte och arrangerar var tredje år en konferens där olika räddningstjänstfrågor behandlas.

Danmark

Beredskabsstyrelsen

Camilla Sieljaks
cls@brs.dk

Rigspolitiet

Per Jensen
pje009@politi.dk

Per Firring
pfj001@politi.dk

Finland

Inrikesministeriet

Anna Kaikkonen
anna.kaikkonen@intermin.fi

Mikko Jääskeläinen
mikko.jaaskelainen@intermin.fi

Island

Rikspolitichefen

Vidir Reynisson
vidir@rls.is

Gudrun Johannesdottir
gudrunj@logreglan.is

Norge

Hovedredningscentralen

Jarle Øversveen
jarle.oversveen@jrcc-stavanger.no

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap

Kari Jensen
kari.jensen@dsb.no

Sverige

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Jan Wisén
Jan.wisen@msb.se

Mats Berglund
Mats.Berglund@msb.se

Anders Lundberg
anders.lundberg@msb.se

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org