Till innehåll på sidan

Möte i Thorshavn Färöarna den 17 – 19 maj 2016

Detta var det första mötet under Danmarks ordförandeskap. Færøernes chefpolitiinspektør Niels Erik Nymark hälsade välkomna till Færøerne som har ett tätt samarbete med övriga länder i Arktis vill gärna följa det nordiska samarbetet Danmark presenterade ett antal prioriterad områden under som prioriterats bland annat uppdatering av räddningstjänsthandboken med mera. Se bifogat protokoll.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org