Till innehåll på sidan

Tillgänglighetsredogörelse

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda våra webbplatser. Den här sidan beskriver hur www.nordred.org uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver information från webbplatsen i något annat format, till exempel tillgänglig PDF, stor text, Lättläst, ljudinspelning eller punktskrift kan du kontakta oss via kommunikation@msb.se. Svarstiden är normalt en vecka.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet på www.msb.se

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DIGG). Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta DIGG och påtala det.

Kontakta Myndigheten för digital förvaltning (DIGG)

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1. Webbplatsen utvecklades utan några särskilda tillgänglighetskrav. Därför finns brister inom alla tillgänglighetsområden, till exempel kontraster, tangentbordsnavigering och stöd för uppläsningsverktyg.

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem genom att webbplatsen avvecklas i sin nuvarande form och att aktuell information överförs till en annan tillgänglig webbplats senast 2021-12-31.

Undantag för oskäligt betungande anpassning

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av www.nordred.org enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service på följande grunder:

Webbplatsen kommer att avvecklas i sin nuvarande form under 2021. Därför anser vi det vara oskäligt att lägga ner stora resurser på att åtgärda bristerna i den nuvarande webbplatsen under avvecklingstiden.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning av webbplatsens tillgänglighet, baserad på tidigare externa granskningar och tekniska analysverktyg.

Senaste bedömningen gjordes senast 2020-09-23 och är godkänd av webbplatsens tjänsteägare. Webbplatsen publicerades i sin nuvarande version under 2014.

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org