Till innehåll på sidan

Ordlista - Norge

Ambulansekontrollpunkt (AKP)
Samlingsplats för ambulanser. Bör ligga i närheten av samlingsplats för skadade. Ledaren för ambulansekontrollpunkt har ansvar för upprättande av kontrollpunkt samt registrering av patienter. Ledaren kan vara polis, medicinsk personal eller annan ledare.
 
Behandlingsprioritet
Anger prioriteringsföljd i behandling/transport av skadade.
 
Fagleder brann
Ledande brandbefäl som är ansvarig för insats inom brandväsendets beredskapsområde.
 
Fagleder sanitet
Bör vara läkare och har den överordnade ansvaret för den medicinska behandlingen och hälsotjänst.
 
Fagleder orden
Bör vara polis. Fackledaren ordning skall tillvarata alla funktioner som rör ordning, reglering och registrering.
Fackledarna skall ha löpande kontakt med och rapportera till SKL.
 
Kommandoplass (KO)
Bör ligga nära skadeplatsen och helst i ett hus. Skadeplatsledaren leder från KO insatsen via fackledarna, och rapporterar till Lokal räddningscentral (LRS).
 
Lokal redningssentral (LRS)
Lednings- och koordineringsapparat som igångsätts vid poliskammaren under en räddningsaktion. Polismästaren avpassar antal deltagare efter situationen.
 
Redningsplaner
Varje LRS har utarbetat sin egen räddningsplan. Den skall bland annat innehålla resurs- och varningsplan, samt riskanalys.

Samleplass
  • För skadade i väntan på behandling/transport
  • För evakuerade för registrering och vidaretransport
  • För döda
Innsatsledelse
Med innsatsledelse menes koordinering og faglig ledelse av den totale innsatsstyrke på et skadested. Politiet har ansvaret for koordineringen og ledelsen av innsatsen i innsatsområdet. Hver enkelt fagetat har ansvaret for sitt fagfelt og egen ledelse av innsatspersonellet.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org