Till innehåll på sidan

Gränsräddningsråd

Samarbete inom samhällsskydd och beredskap över nationsgränsen inom en region kan ske i gränsräddningsråd.
Gränssamverkan där resurser, material och personal nyttjas gemensamt och effektivt kan vara ett viktigt medel för en god förmåga att förbereda sig inför och hantera olyckor och kriser.
 
Svenska och norska aktörer finns för närvarande samlade i tre gränsräddningsråd. Utöver det finns även annan gränssamverkan.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org