Lyssna

Rammeavtalen Norsk

Avtale mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige om samarbeid over territoriegrensene med det formål ved ulykkeshendelser å hindre eller begrense skader på mennesker, eiendom eller miljø.