Till innehåll på sidan

Litteratur och publikationer

Här finner du facklitteratur med anknytning till räddningsberedskap i de nordiska länderna. Eftersom organisationen skiljer sig på nationell nivå finns informationen presenterad på olika sätt för respektive land.

Danmark - Beredskapsstyrelsens publikationer online

Finland - Inrikesministeriets publikationer

Island - Publikationer

Norge - DSB:s bibliotek online

Sverige - RIB:s referensbibliotek (MSB)

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Bo Andersson för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org