Till innehåll på sidan

Konferenser

I Nordred-samarbetet arrangeras konferenser med olika teman för att främja samverkan mellan ländernas räddningstjänst.

2012 Stavanger, Norge

Nordred-konferensen i Stavanger 5–7 september 2012 samlade över 100 deltagare från hela Norden – Norge, Sverige, Finland, Danmark och Island.

Med ett intressant program som till stora delar fokuserade på att lyfta fram allvarliga händelser de senaste åren, gavs möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, utmaningar, faktiska insatser och slutsatser.
 

2009 Vasa, Finland

2-4 juni 2009 genomfördes nordiska räddningstjänstkonferensen  i Finland. Samarbetet firade då 20 år och det uppmärksammades under konferens.
 

2006 Reykjavik

Konferensens syfte är att utveckla och stärka det nordiska samarbetet om räddningstjänst med hänsyn till utarbetandet av utvecklingsinitiativ inom ramarna för den nordiska räddningsöverenskommelsen
 
 

2003 Köpenhamn

Syftet med konferensen var att, med anledning av terrordåden i New York den 11 september 2001, fokusera på de nordiska ländernas möjlighet att utveckla samarbetet vid terrorangrepp, speciellt vid misstänkt användning av kemiska, biologiska, radioaktiva och nukleära ämnen.
 

2000 Malmö

Syftet med konferensen var att redovisa praktisk samverkan mellan de nordiska ländernas räddningstjänster i såväl förebyggande som operativ mening, samt att ta initiativ till att miljöfrågorna inom räddningstjänsten sätts i fokus

1998 Stavanger

Konferensens syfte var "Frivillighet inom räddningstjänsten".

1996 Kuopio

1994 Köpenhamn

1992 Sverige

1990 Norge

1989 Finland
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org