Till innehåll på sidan

Konferencen NORDRED – Indsats under komplicerede forhold – Håndtering af komplicerede hændelser

Beredskabsstyrelsen og Rigspolitiet har, på vegne af det danske formandskab for Den Nordiske Redningsoverenskomst (NORDRED), fornøjelsen at invitere til konference i København, Danmark - i perioden fra den 11. september til den 13. september 2018.

NORDRED-aftalen er en samarbejdsaftale for de nordiske redningstjenester. Formålet med aftalen er at fremme det operative samarbejde over grænserne i akutte redningssituationer og i fællesskab at udvikle redningstjenesterne i de nordiske lande.

Konferencen i København afholdes under overskriften; ”NORDRED – Indsats under komplicerede forhold – Håndtering af komplicerede hændelser”

Konferencen, som afholdes på Bella Sky i Ørestaden, København, strækker sig over 3 dage, med start den 11. september 2018, kl. 12.00 med frokost og slutter den 13. september 2018 kl. 12.00 med frokost.

Der er et begrænset antal pladser til rådighed, hvorfor det kan blive nødvendigt at prioritere de indkomne tilmeldinger. Tilmelding skal ske senest  den 20. august 2018 til én af nedenstående kontaktpersoner med oplysning om deltagelse, samt eventuelle allergier.

Ann Patricia Conrad Dornan, Beredskabsstyrelsen.
Mail: apc@beredskabsstyrelsen.dk Telefon: 4590 6030 eller 2285 3019

Stina Brülow Larsen, Rigspolitiet, Politiområdet.
Mail: sbl009@politi.dk. Telefon: 4174 7451

Prisen er 1.500 d.kr. for deltagelse i konferencen, hvori der indgår forplejning herunder en middag i Tivoli onsdag den 12. september.

Rejse og ophold er ikke inkluderet i deltagergebyret. Såfremt der ønskes overnatning i tilknytning til konferencestedet, kan der bookes overnatning på Bella Sky til konferencepris via nedenstående link.

Det endelige program forventes at foreligge ultimo juni 2018.

Book your group rate for Rigspolitiet

Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org