Till innehåll på sidan

Ordlista - Finland

Aktionsområde - Toiminta-alue
Område där man utför räddningsverksamhet under en gemensam ledning.
 
Aktionsområdets chef - Toiminta-alueen johtaja
Leder räddningsverksamheten på aktionsområdet.
 
Infartspunkt - Sisääntulokohta
Plats där anländande enheter anmäler sig och där de får sina uppgifter.
 
Larm - Hälytys
Meddelande eller en order åt en räddningsenhet som förpliktar till omedelbar verksamhet.
 
Larmkrets - Hälytysalue
Område för organisering av larmverksamheten.
 
Ledningsbil
Fordon utrustad for räddningsledning.
 
Ledningscentral - Johtokeskus
Utrymme utrustad för räddningsledning.
 
Ledningscentralbil
Ledningsbil utrustad för ledningsgruppens verksamhet.
 
Ledningsplats - Johtopaikka
Plats varifrån räddningsledningen leder insatsen.
 
Nödanmälan - Hätäilmoitus
Anmälan eller begäran om hjälp som berör en nödsituation.
 
Nödeentral - Hätäkeskus
Central som tar emot nöd- och olycksmeddelanden vid alla tidpunkter på dygnet och larmar den hjälp som behövs och som fungerar som sambandscentral för räddningsverksamheten.
 
Regional brandchef - Aluepalopäällikkö
Samordnar planeringen och vid behov leder räddningsverksamheten inom samarbetsområdet.
 
Räddningsledare - Pelastustyön johtaja
Har den allmänna ledningsansvaret på aktionsområdet ( aktionsområdets chef ). Vid storolyckor den myndighet som koordinerar verksamheten mellan flera aktionsområden eller myndigheter.
 
Räddningsverksamhet - Pelastustoiminta
Med räddningsverksamhet avses sådana skyndsamma åtgärder till följd av en olycka eller en hotande olycka som vidtas för att skydda och rädda liv, egendom och miljö samt för att begränsa skadorna och lindra följderna.
 
Räddningsväsendet - Pelastustoimi
Det verksamhetsområde som bildas av förebyggande av eldsvådor och andra olyckor, räddningsverksamhet och befolkningsskydd.
 
Samarbetsområde - Yhteistoiminta-alue
Flera kommuner omfattande område för säkerställandet av ledningen samt för effektivisering av samarbetet inom räddningsväsendet.
Kontaktpunkter

Nationella kontaktpunkter

Kontakta Anders Lundberg för användarnamn
och lösenord.

Nordhels

Nordhels - det nordiska hälsoberedskapssamarbetet.

www.nordhels.org